ثبت پیام اینترنتی
این صفحه مربوط به ثبت مشکلات شهر توسط شهروند می باشد و همچنین می توان پیشهاد های سازنده را نیز ثبت کرد. تا خدمات دهی به شهر با سرعت بیشتری انجام پذیرد.


کد پیگیری:

لیست پیام های ارسالی شما